Risse Kanstrup

Risse Kanstrup

Uddannet fodterapeut 1986

Efteruddannelse:

2017   Diabetes Brush-up
          ( Farmakologi, interprofessionelt samarbejde,
           retinopati,nefropati,kvalitative foddata, 
           kirurgisk perspektiv omk. fodkomplikationer)
           Undervisere: S. Engberg, overlæge, M. Glindorf, oversygepl., 
           A. Rasmussen, fodterapeut, H.T-Schmidt, sygepl., 
           M. F-Møller, overlæge, K.Kirketerp-Møller, overlæge.

2016 Børnefødder - fra indadroteret til normal
           Den normale udviklingsproces af forfoden, bagfoden,
           svangbuen, tibiarotation, knævinkler,
           femuranteversion/-rotation ved Fodterapeut Hanne Malcho

2016 Fodstatus som kommunikationsredskab:
           Den retoriske Pentagon + de 5 elementer mm.
           v/ Retoriker Katrine Gottschalck
           Aflastning af fejlstillinger, sår,
           forebyggende behandlingsplan v/Pia Bondorph

2014 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg -    
          Foden: diagnostik, mobilisering, træning.

2014 Sårbehandling Konference d.16.-17.okt., København:

Afdelingssygeplejerske Merete H.Jensen, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.
Professor i kirurgi ,dr.med.,Finn Gottrup, Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.
Klinisk oversygeplejerske Winnie Smelling, Ortopædiske afd. Bispebjerg Hospital.
Hygiejnesygeplejerske Susanne Aagaard, Gentofte Hospital.
Overlæge Klaus Kirketerp-Møller, Ortopædkirurgisk afd. Hvidovre Hospital.
Afdelingssygeplejerske Britta Ø Melby, Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.
Klinikansvarlig overlæge Bo Jørgensen, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.
Overlæge Jens Bruun, Kirurgisk afd. Hillerød Hospital.
Sygeplejerske Susan Nørregaard, Lymfødem-kompressionklinik, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.

2012 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg – Løbestilsanalyse II
2012 Fysioterapeut Kristian Seest - Taping
2012 Fysioterapeut Geir Arne Aarseth, Norge - Biomekanik
2011 L.A.S.F - Sårkursus
2011 DK Selskab f. Sårheling - Den diabetiske fod
2011 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg – Løbestilsanalyse I
2010 L.A.S.F – Sorbact.
2009 L.A.S.F – Praksis Certifikat – 6 moduler
2007 DynamicFeet – fodindlæg II
2006 L.A.S.F – Biomekanik/Funktionel anatomi
2006 D.S.F.S – Hvornår/hvordan behandles iskæmisk sårpatient
2006 DynamicFeet – fodindlæg I
2005 L.A.S.F – Nervesmerter og fodsår
2005 L.A.S.F – Moderne sårbehandling diabetes
2005 L.A.S.F – Hvordan motiveres patienterne
2004 NIFS, Oslo – Den diabetiske fod
2004 Randers Tekniske Skole – Siliconeaflastninger
2004 L.A.S.F – Biomekanisk sommerskole
2002 Randers Tekniske Skole – Fodindlæg
1991 L.A.S.F – Biomekanik II
1991 D.I.F – Idrætsskader
1990 L.A.S.F – Biomekanik I
1988/89 L.A.S.F – Aflastning
1987 L.A.S.F – Fodterapeutens rolle i diabetesbehandlingen

 

Anne Blom Olsen

Anne Blom Olsen

Uddannet fodterapeut 2007

Efteruddannelse:

2017 Fodstatus som kommunikationsmiddel. 
          Retoriker Katrine Gottschalck og Fodterapeut Pia Bondorph
          Afholdt på Konferencecenter “Klinten” Rødvig
2014 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg  -
          Foden: diagnostik, mobilisering, træning.
2012 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg – Løbestilsanalyse II
2012 New Feet – Fodens biomekanik kursus 1
2012 Sports Pharma A/S – Tape, der tæller
2012 L.A.S.F – Moderne sårbehandling - Basis
2012 L.A.S.F – Børnefødder ”Krudtugler”
2011 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg – Løbestilsanalyse I
2010 RSscan Nordic Aps – RSscan (funktionel scanning)
2010 L.A.S.F – Sorbact. Hvad er det?
2009 Kjærulff – DynamicFeet
2009 L.A.S.F – Temadag om indlæg
2008 L.A.S.F – Børnefødder
2008 L.A.S.F – Diabetes (temadag)

 

Michelle W. Boutrup

Michelle W. Boutrup

Uddannet  Statsaut. Fodterapeut  2014

Michelle arbejder dels i klinikken og som udekørende fodterapeut til borgere i eget hjem og på plejecentre.

Efteruddannelse:

2016 Fodstatus som kommunikationsredskab: 
           Den retoriske Pentagon + de 5 elementer mm. 
           v/ Retoriker Katrine Gottschalck
           Aflastning af fejlstillinger, sår, 
           forebyggende behandlingsplan v/Pia Bondorph

 

 

Lillian Rantzau Rasmussen

Lillian Rantzau Rasmussen

Uddannet  Statsaut. Fodterapeut  1995

Efteruddannelse:

2017 Fodstatus som kommunikationsmiddel. 
          Retoriker Katrine Gottschalck og Fodterapeut Pia Bondorph
          Afholdt på Konferencecenter “Klinten” Rødvig

2012  L.A.S.F. -  Sårbehandling  for fodterapeuter
2012  L.A.S.F. -  Tapning.- Fys.Kristian Seest
2010  L.A.S.F. -  Fodindlæg
2009  L.A.S.F. -  Praksis Certifikat – 6 monduler
2007  DynamicFeet -  Fodindlæg 1
2006  L.A.S.F. -  Biomekanik / Funktionel anatomi
2004  L.A.S.F. -
           Patient/Partner  Ledundersøgelse af gigtpatienter
2002  L.A.S.F. -  Årsstatus for Diabetiker
1997  Fodterapeutskolen  Kbh. -  Aflastningsterapi
1996  Fodterapeutskolen  Kbh. -  Gangfunktionsanalyse