Anne Blom Olsen

Anne Blom Olsen

Uddannet fodterapeut 2007

Efteruddannelse:

2017 Fodstatus som 
          kommunikationsmiddel. 
          Retoriker Katrine Gottschalk 
          og Fodterapeut Pia Bondorph
          Afholdt på 
          Konferencecenter “Klinten” Rødvig
2014 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg  -
          Foden: diagnostik, mobilisering,
          træning.
2012 Fysioterapeut Per Øllgaard, 
          Viborg 
          – Løbestilsanalyse II
2012 New Feet 
          – Fodens biomekanik kursus 1
2012 Sports Pharma A/S 
          – Tape, der tæller
2012 L.A.S.F 
          – Moderne sårbehandling - Basis
2012 L.A.S.F 
         – Børnefødder ”Krudtugler”
2011 Fysioterapeut Per Øllgaard, 
          Viborg 
          – Løbestilsanalyse I
2010 RSscan Nordic Aps 
          – RSscan (funktionel scanning)
2010 L.A.S.F 
          – Sorbact. Hvad er det?
2009 Kjærulff 
          – DynamicFeet
2009 L.A.S.F 
          – Temadag om indlæg
2008 L.A.S.F 
          – Børnefødder
2008 L.A.S.F 
          – Diabetes (temadag)

 

Michelle W. Boutrup

Michelle W. Boutrup

Uddannet  Statsaut. Fodterapeut  2014

Michelle arbejder dels i klinikken og som udekørende fodterapeut til borgere i eget hjem og på plejecentre.

Efteruddannelse:

2016 Fodstatus som 
          kommunikationsredskab: 
          Den retoriske Pentagon + 
          de 5 elementer mm. 
          v/ Retoriker Katrine Gottschalck
          Aflastning af fejlstillinger, sår, 
          forebyggende behandlingsplan
          v/Pia Bondorph