Risse Kanstrup

Risse Kanstrup

Uddannet fodterapeut 1986

Efteruddannelse:

2019 Dansk Selskab for Sårheling,
         Årsmøde 21. og 22. november:

Nationale kliniske retningslinjer for
Diabetesbehandlingen i DK  
 - Blandt andet gennemgang af Wagner skala 
 v/ Eskild Henneberg, overlæge,
 ort.kir. amb., Regionshosp. Holstebro og
 medlem af  UU i DSFS 

Fremtidens sundhedsvæsen:
”Fra traditionelle strukturer til tværsektorielt samarbejde ”  
v/ Allan Flyvbjerg, klinisk professor, dr.med og direktør 
ved Steno Diabetescenter Copenhagen. 

Rundt i landet – hvilke tiltag på  diabetesområdet? 
v/ Eskild Henneberg, overlæge, 
ort. Kir. Amb.  Regionshosp. Holstebro, medlem af UU i DSFS

Grundlæggende teknikker ved behandling af diabetiske fodsår. 
- Sårbehandling, indledende case 
v/ Trine Swierstra-Banke, sårsygeplejerske ved OUH 
og Alima Ashraf, Fodterapeut, OUH 

Leucopatch – en ny mulighed til det diabetiske sår, som ikke vil hele.  
Indledende case  v/ Lise Tarnow,
Læge og Direktør ved Steno Diabetes Center Sjælland. 

Kirurgi ved Charcot-, mellem- og forfod
v/ Johnny Frøkjær, overlæge, ort. Kir. Afdeling, OUH 

Korrigerende bagfodskirurgi   
v/ Venu Kavarthapu, Professor, consultant Orthopedic Surgeon, 
Kings College Hospital, NHS Foundation Trust, London. 

Diabetiske fodsår og etnicitet 
 – resultat fra Masterafhandling i Folkesundhed.  
v/ Maria Plaschke, sårsygeplejerske, MPH,
bestyrelsesmedlem i DSFS 

Kommunalt samarbejde på tværs hjælper risikofødder 
v/ Heidi Hovmand Futtrup, Klinik for Fodterapi, Nysted, 
og Else Sværke Henriksen, SD, sårsygeplejerske i 
Guldborgsund Kommune, bestyrelsesmedlem i DSFS 

Karkirurgi til diabetespatienter
v/ Annette Høgh, Overlæge, PhD,
Sårcentret i Viborg, 
bestyrelsesmedlem i DSFS 

Wound Qol – et livskvalitets-spørgeskema til menneske med sår
v/ Jane Thinggaard, cand. cur og sygeplejespecialist, 
Charlotte Winther Johansen, cand. cur 

Hvordan leves livet på sårbare fødder?  
v/ Else Godsk Vestergaard, Sårsygeplejerske
og MSA, Sårcentret i Viborg   

Serviceprojekt med fri adgang til fodterapi i Region Syd
v/ Bo Libergren, Sundheds- og Samordningsudvalget i Region Syd. 

Diabetiske fodsårspatienter i den privatpraktiserende fodterapeuts hænder
- Årsstatus 
- Kategorisering 
- Varigt fodtøj 
- Case  
v/ Lotte Quist, statsaut. fodterapeut, Brabrand.  

Tryksår
v/ Ida Marie Bredesen, Sygeplejerske PhD, Adjunct Associate professor, 
Department of Nursing and Health Sciences, Campus Drammen, Norge   

Kropsbårne hjælpemidler,
- den juridiske vinkel
v/Regitze Engtorp, Fuldmægtig, Ankestyrelsen. 

Charcot - fod + patientcase
v/ Bo Jørgensen, overlæge, Videncenter for Sårheling, BBH.
Bestyrelsesmedlem i DSFS 

Kommunikation, kropssprog og humor
v/ Brian Hansen, skuespiller og foredragsholder.    
  

2017  Diabetes Brush-up
           Farmakologi, interprofessionelt
           samarbejde, retinopati,nefropati,
           kvalitative foddata, 
           kirurgisk perspektiv omk.
           fodkomplikationer
           Undervisere: S. Engberg,
           overlæge, M. Glindorf, oversygepl., 
           A. Rasmussen, fodterapeut,
           H.T-Schmidt, sygepl., 
           M. F-Møller, overlæge,
           K.Kirketerp-Møller, overlæge.

2016 Fodstatus som
          kommunikationsredskab: 
          Den retoriske Pentagon +
          de 5 elementer mm. 
          v/ Retoriker Katrine Gottschalck
          Aflastning af fejlstillinger, sår, 
          forebyggende behandlingsplan
          /Pia Bondorph

2014 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg -     
          Foden: diagnostik, mobilisering,
          træning.

2014 Sårbehandling Konference
          d.16.-17.okt., København:

Afdelingssygeplejerske Merete H.Jensen, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.
Professor i kirurgi ,dr.med.,Finn Gottrup, Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.
Klinisk oversygeplejerske Winnie Smelling, Ortopædiske afd. Bispebjerg Hospital.
Hygiejnesygeplejerske Susanne Aagaard, Gentofte Hospital.
Overlæge Klaus Kirketerp-Møller, Ortopædkirurgisk afd. Hvidovre Hospital.
Afdelingssygeplejerske Britta Ø Melby, Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.
Klinikansvarlig overlæge Bo Jørgensen, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.
Overlæge Jens Bruun, Kirurgisk afd. Hillerød Hospital.
Sygeplejerske Susan Nørregaard, Lymfødem-kompressionklinik, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.

2012 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg
          – Løbestilsanalyse II
2012 Fysioterapeut Kristian Seest
          - Taping
2012 Fysioterapeut Geir Arne Aarseth,
          Norge
         - Biomekanik
2011 L.A.S.F
          - Sårkursus
2011 DK Selskab f. Sårheling
          - Den diabetiske fod
2011 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg
          – Løbestilsanalyse I
2010 L.A.S.F
          – Sorbact.
2009 L.A.S.F
          – Praksis Certifikat – 6 moduler
2007 DynamicFeet
          – fodindlæg II
2006 L.A.S.F
          – Biomekanik/Funktionel anatomi
2006 D.S.F.S
          – Hvornår/hvordan behandles
          iskæmisk sårpatient
2006 DynamicFeet
          – fodindlæg I
2005 L.A.S.F
          – Nervesmerter og fodsår
2005 L.A.S.F
          – Moderne sårbehandling diabetes
2005 L.A.S.F
          – Hvordan motiveres patienterne
2004 NIFS, Oslo
          – Den diabetiske fod
2004 Randers Tekniske Skole
          – Siliconeaflastninger
2004 L.A.S.F
          – Biomekanisk sommerskole
2002 Randers Tekniske Skole
          – Fodindlæg
1991 L.A.S.F
          – Biomekanik II
1991 D.I.F
          – Idrætsskader
1990 L.A.S.F
          – Biomekanik I
1988/89 L.A.S.F
          – Aflastning
1987 L.A.S.F
          – Fodterapeutens rolle i
          diabetesbehandlingen

Uddannet Gymnastik- og svømmeinstruktør, 1974-1977 på Lis Burmeisters Gymnastikinstitut Kbh. 
Undervist i Holte og Glostrup samt adskillige år i GT-Bøgestrømmen i Stege.

Anne Blom Olsen

Anne Blom Olsen

Uddannet fodterapeut 2007

Efteruddannelse:

2017 Fodstatus som 
          kommunikationsmiddel. 
          Retoriker Katrine Gottschalk 
          og Fodterapeut Pia Bondorph
          Afholdt på 
          Konferencecenter “Klinten” Rødvig
2014 Fysioterapeut Per Øllgaard, Viborg  -
          Foden: diagnostik, mobilisering,
          træning.
2012 Fysioterapeut Per Øllgaard, 
          Viborg 
          – Løbestilsanalyse II
2012 New Feet 
          – Fodens biomekanik kursus 1
2012 Sports Pharma A/S 
          – Tape, der tæller
2012 L.A.S.F 
          – Moderne sårbehandling - Basis
2012 L.A.S.F 
         – Børnefødder ”Krudtugler”
2011 Fysioterapeut Per Øllgaard, 
          Viborg 
          – Løbestilsanalyse I
2010 RSscan Nordic Aps 
          – RSscan (funktionel scanning)
2010 L.A.S.F 
          – Sorbact. Hvad er det?
2009 Kjærulff 
          – DynamicFeet
2009 L.A.S.F 
          – Temadag om indlæg
2008 L.A.S.F 
          – Børnefødder
2008 L.A.S.F 
          – Diabetes (temadag)

 

Michelle W. Boutrup

Michelle W. Boutrup

Uddannet  Statsaut. Fodterapeut  2014

Michelle arbejder dels i klinikken og som udekørende fodterapeut til borgere i eget hjem og på plejecentre.

Efteruddannelse:

2016 Fodstatus som 
          kommunikationsredskab: 
          Den retoriske Pentagon + 
          de 5 elementer mm. 
          v/ Retoriker Katrine Gottschalck
          Aflastning af fejlstillinger, sår, 
          forebyggende behandlingsplan
          v/Pia Bondorph